Gıda Mühendisliği

Başlıklara tıklayarak grafikleri gösterip gizleyebilirsiniz.
Aktif İstatistik Sayısı :
Gıda Mühendisliği Sınıflara Ait Cinsiyete Göre Öğrenci Dağılımı

Gıda Mühendisliği Sınıflara Ait Öğrenci Yaş Dağılımı

1. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf