Ayrıntılı bilgi için Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü İntörn Eğitim Komisyonu Sekreteryası ile irtibat kurabilirsiniz.

 

İntörn Mühendislik Eğitimi Sekreterayası

Araş. Gör. Didem Sözeri

02822502169

 

gidamuh@nku.edu.tr