Ziraat Fakültesi İntörn Mühendislik Eğitim Koordinatörü 

 
Prof.Dr. Murat Taşan - (Dekan Yardımcısı)
 

İntörn Mühendislik Eğitim Danışmanları

Prof. Dr. Orhan Dağlıoğlu

Prof. Dr. Ömer Öksüz

Prof. Dr. Tuncay Gümüş

Doç. Dr. Ümit Geçgel

Yrd. Doç. Dr. Kadir Gürbüz Güner