Gıda Mühendisliği

 

 

İLGİLİ LİNKLER

 

TÜBİTAK www.tubitak.gov.tr

 

Ulakbim www.ulakbim.gov.tr

 

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası www.gidamo.org.tr

 

MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) www.mudek.org.tr

 

Yağ Bilimi ve Teknolojisi Derneği (TURKISH LIPID GROUP) www.yabited.org

 

Türkiye'deki Diğer Üniversitelerin Gıda Mühendisliği Bölümleri

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Celal Bayar Üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Harran Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Kahramamaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Mustafa Kemal Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 

Sivil toplum kuruluşları:

Gıda Güvenliği Derneği http://www.ggd.org.tr/

Türk Toksikoloji Derneği (http://www.turktox.org.tr/)

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (http://www.gdf.org.tr/)

Gıda Teknolojisi Derneği (http://www.gidadernegi.org/)

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (http://www.setbir.org.tr/)

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği (http://www.besd-bir.org/)

Ambalaj Sanayicileri Derneği (http://www.ambalaj.org.tr)

Birleşmiş Markalar Derneği (http://www.birlesmismarkalar.org.tr)

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (http://www.bysd.org.tr)

Gıda Katkı ve Yardımcı Madde Sanayicileri Derneği (http://www.gidakat.org.tr)

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (http://www.meyed.org.tr)

Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (http://www.mumsad.org.tr)

Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği (http://www.nud.org.tr/)

Pirinç Değirmencileri Derneği (http://www.pdd.org.tr)

Şekerli Mamul Sanayicileri Derneği (http://www.semad.org)

Tarım Ürünleri Hububat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği (http://www.pakder.org.tr)

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (http://www.makarna.org.tr)

Tüm Gıda İthalatçıları Derneği (http://www.tugider.org.tr)

Un Sanayicileri Derneği (http://www.usd.org.tr)

Türkiye Ziraatçılar Derneği (http://www.ziraatcilerdernegi.org.tr/)

Organik Ürün Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (http://www.orguder.org.tr/)