2014-07-18

Yaz Okulu DenkliğiDeğerli Öğrencilerimiz,

Namık Kemal Üniversitesi Senatosu’nun 10/07/2014 tarihinde almış olduğu karara göre Üniversitemiz birimlerinde öğrenim gören öğrencilerimiz, eğitim-öğretim yılı içinde başarısız oldukları dersleri aşağıdaki koşullar kapsamında başka üniversitelerin yaz okulundan alabileceklerdir.

•Öğrenci ilgili yılda ilgili bölüm/program taban puanı Namık Kemal Üniversitesinden yüksek olan bir üniversiteden yaz okulu dersleri alabilir.

•Yaz okulunda 1 yılda başka üniversiteden alınabilecek derslerin kredi toplamı 12 AKTS den fazla olmamalıdır.

•Öğrenciler yaz okulu için seçtikleri dersleri ve bunlara ilişkin ders içeriklerini ilgili üniversitenin yaz okuluna müracaat etmeden önce kendi biriminde onaylatmalıdırlar. (Öğrenci alacağı dersin içeriği ve dilekçe ile kendi bölümüne müracaat etmelidir).

•Yaz okulunda başka üniversiteden alınacak ders içeriklerinin öğrenim gördükleri bölüm veya programlardaki ders içerikleri ile en az %70 oranında uyumlu olmalıdır.