Gıda Mühendisliği

YETERLİLİKLER
Gıda Mühendisliği1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 2-Üretim sürecinde tüm aşamaların tasarlanması, verimlilik adına yöntemlerin iyileştirilmesi, araştırma-geliştirme yapılması, yeni teknolojik yöntemlerin geliştirilmesi, üretilen maddenin niteliğinin güvence altına alınması, üretime ilişkin sorunların çözülmesi ve tüm sistemin denetim ve yönetimini; Gıda Güvenliği, birincil üretimden başlayarak, tüketicinin gıda maddesi ile buluştuğu noktaya kadar tüm aşamalarda, gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü olumsuz etkinin giderilmesi için alınan önlemler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi3-Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi 4-Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 5-Nitelikli araştırma tasarlama ve uygulama bilgi ve becerisi, Bir sistemi, sistem bileşenlerini yada süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi6-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi7-Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi8-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 9-Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 10-Matematik, fen bilimleri ve Gıda Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli alt yapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi11-Gıda Üretimi, Kalite Kontrolü, ve Ürün Geliştirme, Ürün kalitesinin artırılması, gıda güvenliği ve mikrobiyoloji alanlarında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmak12-Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi13-Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi; sorumluluk alma özgüveni 14-Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi ve kaynaklarını kullanabilme becerisi

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ