Gıda Mühendisliği

  Öğrenci Broşürü Sektör Broşürü
İntörn Mühendislik Tanıtım Broşürlerine Ulaşmak İçin tıklayınız ═>

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak lisans eğitiminde niteliği artırmak üzere yeni bir model olan intörn mühendislik programı, ilk defa 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerine yönelik olarak uygulamaya konulmuştur. Aynı zamanda 2017-ÖSYS Tercih Kılavuzunun Tablo 3 ve Tablo 4’te yer alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (2.kısım) bölümüne “İsteyen öğrencilere kontenjan dâhilinde ve ilgili koşulları sağlamak şartıyla 8. dönemde intörn mühendislik programı uygulanır. Bu kapsamdaki öğrenciler, 8. dönemlerini alanları ile ilgili kurum ve kuruluşlarda geçireceklerdir” koşulu ilave edilmiştir. İntörn mühendislik programı Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerine mevcut müfredata seçenek olarak sunulmaktadır.

İntörn mühendislik programı, mezun durumdaki öğrencilerin mesleki farkındalıklarını ve yeterliliklerini önemli oranda artırarak gıda mühendisliği alanında eğitime yeni bir yaklaşım getirmektedir. İntörn mühendislik programı, Gıda Mühendisliği Bölümündeki eğitimini başarı ile yürüten öğrencilerin gıda sektöründe uygulamalı deneyim kazanmalarını ve sektörde yer alan kuruluşları yakından tanımalarını amaçlamaktadır. İntörn mühendislik programı, gıda sektöründeki kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde bilgi ve donanıma sahip gıda mühendislerinin yetişmesine katkı sağlamaktadır. İntörn mühendisler, çalıştıkları firmadan referans alarak avantajlı bir duruma gelmekte, uygulamanın sonucunda özgüveni yüksek olarak çalışma hayatına başlamaktadırlar.

İntörn mühendislik programı, intörn mühendislik eğitimi ile ilgili uygulama ve esasları içerenNamık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü İntörn Mühendislik Eğitimi Yönergesi”ne göre yürütülmektedir. İntörn mühendislik programı uygulamasında öncelikle Namık Kemal Üniversitesi ile gıda kuruluşu arasında intörn mühendislik eğitimi protokolü imzalanmaktadır. Ayrıca, intörn mühendislik eğitimi esasları ve tarafların yükümlülüklerine ilişkin sözleşme ile üniversite, gıda kuruluşu ve intörn mühendis arasındaki yükümlülükler imza altına alınmaktadır.

Namık Kemal Üniversitesi intörn mühendisleri 5510 sayılı Kanun gereği İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına karşı sigortalar. Bu konuda gıda kuruluşlarının bir yükümlülüğü yoktur. İntörn mühendislere intörn mühendislik programı süresince ücret ödenip ödenmeyeceği, ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili gıda kuruluşu tarafından belirlenmektedir. Gıda kuruluşlarının intörn mühendislik programı uygulaması kapsamındaki yükümlülüğü; intörn mühendisin işe devamlılığını takip etmek, dönem sonunda başarı durumunu değerlendirmek üzere bir sorumlu belirlemek ve ilgili alandaki bilgi, birikim ve tecrübelerinin artırılmasına katkıda bulunmaktır.

İntörn mühendis, en son öğretim dönemini gıda sektöründeki kuruluşlarda uygulamalı olarak geçirecek adaydır. İntörn mühendisler teorik ve pratik eğitimlerini Fakültemizde, tüm derslerini alarak ve mezuniyet şartlarına erişmiş olarak bu statüye hak kazanmışlardır. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü İntörn Mühendislik Eğitimi Yönergesine göre; intörn mühendislik eğitimi başvurusu için öğrencinin bölüm zorunlu stajını başarılı olarak tamamlamış, müfredatta alınması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin tamamı için devam mecburiyetini yerine getirmiş ve 6. yarıyılın sonunda en az 2,50 genel not ortalaması önkoşullarını sağlamış olması gerekmektedir.

Gıda Mühendisliği Bölümünde 8. yarıyılını okuyacak öğrencilere bir seçenek olarak sunulacak intörn mühendislik eğitimi programında öğrenciler bu son yarıyılı gıda sektöründeki kuruluşlarda uygulamalı çalışarak geçireceklerdir. Bu süre, Üniversitemiz akademik takviminde yer alan tarihler arasında bahar yarıyılında (şubat-haziran ayları)  kesintisiz olarak 4 aylık süre ile uygulanacaktır.

İntörn mühendislik programı uygulaması staj uygulaması olmayıp, bu uygulamanın çok ötesinde mezun aşamasına gelmiş öğrencileri meslek hayatına hazırlayan en son aşama olarak tanımlanmaktadır. “İntörn mühendisler” mühendis gibi gıda sektöründe görev alarak çalışmalara katılabilmektedirler.

İntörn mühendislik programı üniversite-sanayii işbirliğinin gelişmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. Gıda sektörü ile Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü arasındaki işbirliği ve eşgüdümü arttırıcı olan bu eğitim programının gıda firması, öğrenci ve fakülte olmak üzere üç paydaşı bulunmaktadır. İntörn mühendislik programı ülkemizde nitelikli üniversite mezunu yetiştirilmesine önemli katkı yapacaktır. Gıda sektörü ise gelecekte çalıştırmayı düşündüğü adaylar için izleme ve değerlendirme fırsatı bulabilecek ve ileri ki süreçler için insan kaynağı oluşturabilecektir.