Gıda Mühendisliği

 

 

 

 

Projenin Adı

Proje Türü

Proje Yürütücüsü/Araştırmacı

Başlangıç
Tarihi

Bitiş
Tarihi

Coğrafi İşaretli Ezine ve Edirne Beyaz Peynirleri ile Malkara Eski Kaşar Peynirlerinin Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin ve Konjüge Yağ Asitlerinin Belirlenmesi

NKUBAP

Prof. Dr. Murat TAŞAN

2021

devam ediyor

Chia Tohumuna Atmosferik Plazma Uygulamasının Farklı Metodlarla Elde Edilen Musilajın Teknolojik Özelliklerine Olan Etkisinin İncelenmesi

TÜBİTAK

Doç. Dr. İbrahim Palabıyık

2021

devam ediyor

Ekmek Mayası Fabrikası Artığı Eleküstü Mayadan İnvertaz Enzimi Üretimi

TÜBİTAK

Dr. Ögr. Üyesi Kadir Gürbüz GÜNER(Araştırmacı)
Doç. Dr. Serap DURAKLI VELİOĞLU(Araştırmacı)

2020

devam ediyor

İndirgen Şeker İçeriği Yüksek Hammadde Kullanımının Fırıncılık Ürünlerinde Akrilamid Oluşumuna Etkisi

NKUBAP

Doç. Dr. Serap DURAKLI VELİOĞLU (Yürütücü)

Dr.Ögr.Üyesi Kadir Gürbüz GÜNER (Araştırmacı)

2020

devam ediyor

Sıcaklık, Kir Tipi ve Yüzey Özelliği Parametrelerinin Sert Yüzey Temizleme İşlemindeki Etkilerinin Belirlenmesi ve Bu Parametrelerin Optimizasyonuyla Bulaşik Makinesinde Enerji Tüketimi İyileştirmesi

TÜBİTAK

Doç. Dr. İbrahim Palabıyık

2020

devam ediyor

Bitkisel Bazlı Yumuşak Şekerleme Üretimi ve Fonksiyonel Yumuşak Şekerleme Geliştirilmesi

NKUBAP

Doç. Dr. İbrahim Palabıyık

2020

devam ediyor

Bazı Propolisli Ambalaj Çeşitlerinin Gıdaların Raf Ömrüne Etkisinin İncelenmesi

NKUBAP

Doç. Dr. İbrahim Palabıyık

2020

devam ediyor

Çikolata Pre-Kristalizasyon Kinetiğinin ve Oluşan Polimorf Çeşitlerinin Belirlenmesine Yönelik Reometre Temelli Yeni Metot Geliştirilmesi

TÜBİTAK

Doç. Dr. İbrahim Palabıyık (Araştırmacı)

2019

devam ediyor

Üzüm Cibresindeki Fenolik Bileşiklerin Geri Kazanımı ve
Çeşitli Gıdalarda Fonksiyonel Zenginleştirici Olarak Kullanım Olanaklarının İncelenmesi

NKUBAP

Dr. Ögr. Üyesi Kadir Gürbüz GÜNER

2020

2021

Jelly Tipi Şekerleme Kalori Düzeyinin Bitkisel Çözünür Lif ve Poliol Kullanımı ile Azaltılması

TÜBİTAK

Doç. Dr. İbrahim Palabıyık (Araştırmacı)

2019

2020

Model Jellerde Tekstürel Özelliklere Bağlı Olarak Şeker Salınımının Belirlenmesi ve Nümerik Olarak Modellenmesi

TÜBİTAK

Doç. Dr. İbrahim Palabıyık (Araştırmacı)

2019

2020

Kosova Yerli Sığır Irkı “busha”nın Süt Kalite Bileşenlerinin Belirlenmesi Ve Morfolojik - Genetik Yapısının Mikrosatellit Dnapolimorfizm Tekniği Ile Incelenmesi

NKUBAP

Prof. Dr. Ümit GEÇGEL (Araştırmacı)
Dr. Ögr. Üyesi Serap DURAKLI VELİOĞLU (Araştırmacı)
Araş. Gör. Göksel TIRPANCI SİVRİ (Araştırmacı)

2017

2020

Şekerli ve Şekersiz Propolisli Sakız Formülasyonu ve Tekstürel, Antioksidan ve Antibakteriyal Özelliklerinin Araştırılması

TÜBİTAK

Doç. Dr. İbrahim Palabıyık

2017

2019

Ruşeymli Fonksiyonel Sakızda Bazı Besin Öğelerinin Salınımı

NKUBAP

Doç. Dr. İbrahim Palabıyık

2017

2018

Pirinç ve Üzüm Atıklarından Gellan Gam Üretimi ve Gamların Çeşitli Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

TAGEM

Prof. Dr. Tuncay GÜMÜŞ

2016

2019

Kabak Çekirdeği Yağındaki Biyoaktif Bileşenlerin İncelenmesi

NKUBAP

Prof. Dr. Ümit GEÇGEL

2015

2019

Işınlama İşlemi Uygulanmış Sumak Tohum Yağlarının Oksidatif Stabiliteleri,
Kimyasal Özellikleri Ve Yağ Asidi Bileşimlerinin Belirlenmesi

NKUBAP

Prof.Dr. İsmail YILMAZ

2017

2019

Tekirdağ da Satışa Sunulan Ihlamur Çiçeği (Tilia Tomentosa Moelch) ve Kuşburnunda (Rose Canina) Aflatoksin Aranması

NKUBAP

Dr.Ögr. Üyesi Serap DURAKLI VELİOĞLU

2017

2019

Ozonlama İşlemininin Kontamine Çiğ Fındıkların Aflatoksin Detoksifikasyonuna ve Fizikokimyasal Özelliklerine Etkileri

NKUBAP

Doç. Dr. Ahmet Şükrü DEMİRCİ

2017

2019

Domates Ve Hıyarlarda Pestisit Kalıntısı Ve Ağır Metal Tespiti, Alınabilecek Önlemler Üzerine
Bir Araştırma: Tekirdağ (Türkiye) Ve Mamuşa (Kosova) örneği

NKUBAP

Dr. Ögr. Üyesi Kadir Gürbüz GÜNER(Araştırmacı)
Dr.Ögr. Üyesi Serap DURAKLI VELİOĞLU(Araştırmacı)

2017

2019

Olgunlaşma Periyodu Süresince Bazı Aspir (Carthamus Tinctorius L.) Çeşitlerine Ait Yağların Yağ Asitleri Kompozisyonu ve Biyoaktif Bileşenlerin İncelenmesi

NKUBAP

Prof. Dr. Ümit GEÇGEL

2017

2018

Soğuk pres yağlardan pilot ölçekli salata sosu üretimi

TÜBİTAK

Prof. Dr. Ümit GEÇGEL

2015

2018

Çeşitli Soğuk Pres Yağlarında Bazı Mikro ve Makro Element İçeriklerinin Belirlenmesi

NKUBAP

Prof.Dr. Murat Taşan

2015

2018

Kinoa Unu ile Zenginleştirilmiş Glutensiz Tekirdağ Köftesi Üretimi

TÜBİTAK

Doç. Dr. Ahmet Şükrü DEMİRCİ (DANIŞMAN)

2017

2018

Kaplamalı Tavuk Eti Ürünlerinin (Cordon Bleu, Nugget Ve Schnitzel) Fiziksel, Kimyasal Ve Mikrobiyolojik Özellikleri

NKUBAP

Prof.Dr. İsmail YILMAZ

2015

2017

Farklı yağ çeşitlerinin kaplamalık çikolata reolojisine etkisinin incelenmesi ve kaplamalık çikolata kalitesinin geliştirilmesi

SANTEZ

Prof.Dr. Murat Taşan (Araştırmacı)

2015

2017

Manda Sütü Yağında Konjüge Linoleik Asit Miktarlarının Belirlenmesi

 NKUBAP

 Prof.Dr. Murat Taşan (Araştırmacı)

2015

2017

Farklı Xanthomonas Bakterileri Kullanılarak Atık Ekmeklerden Optimum Koşullarda Ksantan Gam Üretimi ve Gamların Çeşitli Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ve Optimizasyonu

TÜBİTAK

Doç. Dr. Ahmet Şükrü DEMİRCİ

2014

2017

Afyonkarahisar ilinde yaygın kullanılan tıbbi ve aromatik özellikteki bazı bitkilerin, sabit ve uçucu yağlarının kimyasal kompozisyonları ve bu uçucu yağların antimikrobiyal etkileri

Afyon Kocatepe Üni. BAP

Doç. Dr. Ahmet Şükrü DEMİRCİ (Araştırmacı)

2015

2017

Zeytinyağı Kimyasal Kompozisyonu Üzerine Farklı Tıbbi ve Aromatik Özellikteki Bitkilerin Etkisi ve Antimikrobiyal Özellikleri

Afyon Kocatepe Üni. BAP

Doç. Dr. Ahmet Şükrü DEMİRCİ (Araştırmacı)

2016

2017

Manda Sütü Yağının Yağ Asitleri Kompozisyonunun Belirlenmesi

NKUBAP

Prof.Dr. Ömer Öksüz

2015

2017

Soğuk pres tekniği ile elde edilen farklı üzüm çeşitlerine ait çekirdek yağlarının fizikokimyasal özellikleri ve oksidatif stabilitelerinin belirlenmesi

NKUBAP

Prof. Dr. Ümit GEÇGEL

2015

2016

Üzüm Cibresinin Bazı Kalite Değerleri Üzerine Farklı Kurutma Yöntemlerinin Etkisi

TAGEM

Prof. Dr. Ümit GEÇGEL (Araştırmacı)

2012

2016

Süne Zararı Görmüş Buğday ve Farklı Yağlar Kullanarak Blakeslea trispora ile Karoten Üretimi

NKUBAP

Dr. Ögr. Üyesi Serap DURAKLI VELİOĞLU

2013

2016

Kefir ile Zenginleştirilmiş Tarhana Üretimi

NKUBAP

Doç. Dr. Ahmet Şükrü DEMİRCİ

2016

2016

Farklı çeltik çeşitlerine ait pirinç kepeği yağlarının bazı fiziko kimyasal özellikleri ile oksidatif stabilitelerinin belirlenmesi

NKUBAP

Doç. Dr. Ümit GEÇGEL

2013

2015

Işınlama İşlemi Uygulanmış Farklı Üzüm Çeşitlerine Ait Çekirdek Yağlarının Fizikokimyasal ve Antimikrobiyal Özelliklerinde Meydana Gelen Değişikliklerin Belirlenmesi

NKUBAP

Prof. Dr. Ümit GEÇGEL (Araştırmacı)

2013

2015

Trakya Bölgesinde Üretilen Şeker Pancarında Ağır Metal İçerikleri

NKUBAP

Prof. Dr. Ümit GEÇGEL (Araştırmacı)

2013

2015

Farklı Çeltik Çeşitlerine Ait Pirinç Kepeği Yağlarının Bazı Fiziko-kimyasal Özellikleri ile Oksidatif Stabilitelerinin Belirlenmesi

NKUBAP

Prof. Dr. Ümit GEÇGEL

2013

2015

Işınlama İşlemi Uygulanmış Farklı Üzüm Çeşitlerine Ait Çekirdek Yağlarının Fizikokimyasal ve Antimikrobiyal Özelliklerinde Meydana Gelen Değişikliklerin Belirlenmesi

NKUBAP

Dr. Ögr. Üyesi Ahmet Şükrü DEMİRCİ

2013

2015

Çölyak hastalarına yönelik şerbei taı üretim olanakları

NKUBAP

Yrd. Doç. Dr. Tuncay GÜMÜŞ

2009

2015

Farklı Kavurma Sıcaklıklarının Bazı Kuruyemişlerde Akrilamid Oluşumuna Etkisi

NKUBAP

Prof.Dr. Ömer Öksüz

2014

2015

Çeşitli Tıbbi Bitkilerin  Meyve Kurutmada Antifungal Koruyucu Olarak Kullanım Olanakları

NKUBAP

Pro. Dr. Orhan Dağlıoğlu

2008

2015

Minimal İşlem Görmüş Sebze Salatalarında Mikrobiyal Yükün Belirlenmesi

NKUBAP

Prof. Dr. Ümit GEÇGEL

2013

2014

Fonksiyonel yenilebilir filmlerin geliştirilmesi ve margarine uygulanması

NKUBAP

Doç. Dr. Ömer ÖKSÜZ

2012

2014

Işınlama İşlemi Uygulanmış Ayçiçeği ve Kolza (Kanola) Tohumlarının Yağ Kalitesi Özelliklerinin Belirlenmesi

NKUBAP

Prof. Dr. Ümit GEÇGEL

2010

2013

Tekirdağ ili sahillerinde avlanan su ürünlerinde ağır metal içeriklerinin belirlenmesi

NKUBAP

Prof.Dr. Mehmet DEMİRCİ

2011

2013

Üzüm Cibresinin Bazı Kalite Değerleri Üzerine Farklı Kurutma Yöntemlerinin Etkisi

TAGEM/GY

Dr. Levent Taşeri

2012

2012

Sıvı besiyerinde Monascus purpureus’un kırmızı pigment ve sitrinin üretimine ortam koşullarının ve besiyeri bileşiminin etkisi, pigment üretiminin yapay sinir ağları kullanılarak optimizasyonu

NKUBAP

Prof.Dr. Osman ŞİMŞEK

2009

2012

Transglutaminaz ilave edilerek üretilen piliç burgerlerin kalite özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma

NKUBAP

Yrd.Doç.Dr. İsmail YILMAZ

2009

2012

Tomas peynirinin bazı özelliklerinin belirlenmesi, izole edilen laktik asit bakterilerinin
moleküler yöntemlerle tanımlanması ve küflerin izole edilmesi

NKUBAP

Yrd. Doç. Dr. Fatma ÇOŞKUN

2010

2012

Işınlanma işlemi uygulanmış ayçiçeği ve kolza (kanola) tohumlarının yağ kalitesi özelliklerinin belirlenmesi

NKUBAP

Yrd. Doç. Dr.Ümit GEÇGEL

2010

2012

Hardaliyeden laktik asit bakterilerinin izolasyonu tanımlanması, teknolojik ve probiyotik özelliklerinin belirlenmesi

TÜBİTAK

Prof.Dr. Muhammet  ARICI

2010

2011

Geleneksel küflü peynirlerden izole edilen küflerin morfolojik ve moleküler karaterizasyonu, bu izoarda küflü peynir üretimi

NKUBAP

Prof. Dr. Muhammet  ARICI

2010

2011

Ülkemizde Piyasada Satışa Sunulan Çeşitli Çikolata Ürünlerinde Trans Yağ Asitlerinin Belirlenmesi

NKUBAP

Prof. Dr. Ümit GEÇGEL

2010

2010

Transglutaminaz Ilave Edilerek Üretilen Piliç Burgerlerin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

NKUBAP

Prof.Dr. İsmail YILMAZ

2008

2010

Farklı Muhafaza Yöntemlerinin Asma Yapraklarının Kimyasal,
Mikrobiyolojik Ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

TAGEM/GY

Mehmet GÜLCÜ 

2009

2010

Farklı oranlarda manda-inek sütü karışımı kullanımının mozeralla tipi peynirinin fiziko-kimyasal özellikleri ve aroma profiline etkileri

NKUBAP

Prof.Dr. Mehmet DEMİRCİ

2008

2010

Görüntü işleme teknolojisi ve yapay sinir ağlarının gıda ürünlerinde bazı kalite özelliklerinin belirlenmesinde kullanılması

NKUBAP

Prof.Dr. Şefik KURULTAY

2009

2010

Farklı formülasyonlarda üretilen bebek mamalarının bileşimi, bazı mikrobiyolojik özellikleri ve 
Enterobacter sakazakii varlığının belirlenmesi

NKUBAP

Prof. Dr. Muhammet  ARICI

2009

2010

Ülkemizde piyasada satışa sunulan çeşii çikolata ürünlerinde trans yağ asierinin belirlenmesi

NKUBAP

Yrd. Doç. Dr.Ümit GEÇGEL

2010

2010

Çeşii tıbbi bitkilerin meyve kurutmada antifungal koruyucu olarak kullanım olanakları

NKUBAP

Prof.Dr. Orhan DAĞLIOĞLU

2008

2010

Xanthomonas campestris kullanılarak pirinç kepeğinden ksantan gam üretimi

TÜBİTAK

Prof.Dr. Muhammet  ARICI

2007

2009

Farklı hammaddelerden  Monascus purpureus kullanılarak doğal gıda renklendirici üretim olanakları

TÜBİTK-TOVAG-1070210

Yrd.Doç.Dr. Tuncay GÜMÜŞ

2007

2009

Gezici  Bilim Merkezi

TÜBİTAK

Arş. Gör. H.Murat Velioğlu

2007

2009

Bazı Üzüm Çeşierinin Üzüm Suyuna Uygunluk Derecelerinin Belirlenmesi

TAGEM/GY

Mehmet GÜLCÜ 

2006

2009

Sofralık fermente zeytinlerde mikotoksin varlığı ve zeytinlerde bazı mikotoksijenik küflerin farklı sıcaklıklarda mikotosin üretimi üzerine araştırmalar

TÜBAP-623

Doç. Dr. Muhammet  ARICI

2004

2007

Xanthomonas campestris kullanılarak peynir altı suyundan xanthan gam üretimi

DPT

Doç.Dr. Muhammet  ARICI

2003

2006

Sığır karkaslarının mikrobiyolojik swab yöntemiyle belirlenmesi

TÜBAP-509

Yrd.Doç.Dr. İsmail YILMAZ

2003

2006

Xanthomonas campetris kullanılarak peyniraltı suyundan ksantan gam üretimi

TÜBAP-535

Doç. Dr. Muhammet  ARICI

2003

2006

Trakya Bölgesinde üretilen inek süerinde aflatoksin M (AFM) varlığı

TÜBAP-618

Prof.Dr. Mehmet DEMİRCİ

2004

2006

Sütteki tetrasiklin, streptomisin ve sulfamezathin kalıntılarının ısıl işlem etkisiyle ve depolama sürecinde değişimi

TÜBAP-657

Prof.Dr. Osman ŞİMŞEK

2005

2006

Değişik ekim ve hasat dönemlerinin aspir (Carthamus tintorius L.) yağının
bazı fiziksel,kimyasal ve oksidatif özellikleri üzerine etkileri

TÜBAP-479

Prof.Dr. Mehmet DEMİRCİ

2002

2005

Rafine bitkisel sıvı yağlarda trans yağ asierinin belirlenmesi üzerine bir araştırma

TÜBAP-484

Yrd.Doç.Dr. Murat TAŞAN

2002

2005

Tekirdağ peynir helvası (Höşmerim) yapımında eritme tuzu kullanım olanaklarının araştırılması

TÜBAP-485

Doç.Dr. Şefik KURULTAY

2002

2005

Tanelenerek dondurulmuş ve konserve edilmiş taı mısırların kalite ve raf ömrü üzerine
haşlama,depolama sıcaklığı, dolgu sıvısı konsantrasyonunun etkisi

TÜBAP-214

Yrd.Doç.Dr. Figen DAĞLIOĞLU

1998

2004

Farklı bakteri kültürlerinin beyaz peynir yapımına uygunluğunun ve
biyojen amin oluşturma riskinin belirlenmesi üzerine bir araştırma

TÜBAP-366

Prof.Dr. Osman ŞİMŞEK

2001

2004

Ham ayçiçeği yağı kalitesine ekstraksiyon  metodlarının ve depolama sürecinin etkilerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma

TÜBAP-465

Yrd.Doç.Dr. Murat TAŞAN

2002

2004

Mısır ve mısır ürünlerinde fumonisin varlığı, bebek fekesinden izole edilmiş lactobacillusların fumonisin B1’i parçalaması

TÜBAP-467

Doç. Dr. Muhammet  ARICI

2002

2004

Arpa malt birada okratoksin-A(OTA) varlığı ve OTA’nın bira üretimi sırasında maya tarafından parçalanması üzerine araştırma

TÜBAP-458

Prof.Dr. Mehmet DEMİRCİ

2001

2003

Kahvaltılık margarin üretiminde hidrojenasyon işlemiyle yağların bileşiminde meydana gelen değişmeler

TÜBAP-101

Yrd.Doç.Dr. Mehmet ALPASLAN

1995

2002

Değişik aminoasier ve sodyum format ilavesiyle hazırlanan yoğurarın bazı fiziko-kimyasal,
mikrobiyolojik ve aromatik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma

TÜBAP-254

Doç.Dr. Şefik KURULTAY

1999

2002

Beyaz peynir üretiminde nitrat kullanımının peynirin mikrobiyolojik özelliklerine etkisi ve
olgunlaşma sürecinde nitrite dönüşümü üzerine bir araştırma

TÜBAP-278

Prof.Dr. Osman ŞİMŞEK

1999

2002

Probiyotik laktik asit bakterilerinin süt ürünlerinde kültür olarak kullanıma hazır imkânları üzerine bir araştırma

TÜBAP-280

Yrd.Doç.Dr. Bilal BİLGİN

1999

2002

Tarhana fermantasyonu ve çeşii kurutma metodlarının bazı patojen bakteriler üzerine etkisi

TÜBAP-328

Doç.Dr. Orhan DAĞLIOĞLU

2000

2002

Meyve ve meyve sularında patulin varlığı üzerine araştırmalar

TÜBAP-348

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ

2000

2002

Probiyotik bakterilerin çilekli dondurmanın kalitesi üzerine etkileri

TÜBAP-363

Yrd.Doç.Dr. Ömer ÖKSÜZ

2000

2002

Esherichia coli 0157:H7’in Tekirdağ köftesi üretim depolama ve pişirme aşamalarındaki durumu

TÜBAP-366

Yrd.Doç.Dr. İsmail YILMAZ

2000

2002

Bazı ekmeklik buğday çeşierinin gluten proteini fraksiyonlarının kapiler elektoforez (CE) ile belirlenmesi ve protein fraksiyonları ile kalite kriterleri arasındaki ilişkilerin saptanması üzerine bir araştırma

TÜBAP-418

Doç.Dr. Orhan DAĞLIOĞLU

2001

2002

Hardaliye üretimi ve mikroflorası üzerine araştırmalar

TÜBAP-218

Doç.Dr. Muhammet  ARICI

1999

2001

Dondurularak muhafaza edilmiş bazı sebze çeşierinin kalitesi üzerine önişleme ve
depolama sıcaklıklarının etkisi üzerine bir araştırma

TÜBAP-171

Prof.Dr. Mehmet DEMİRCİ

1997

2000

Çiğ süt ve çiğ sütten yapılan beyaz peynirlerde Esherichia coli 0157:H7 aranması

TÜBAP-209

Yrd.Doç.Dr. Ömer ÖKSÜZ

1998

2000

Trakya Bölgesi’nde faaliyet gösteren un değirmenlerinde kullanılan buğday ve
ürünlerinde aflatoksin(B1, B2, C1, C2) aranması üzerine bir araştırma

TÜBAP-144

Doç.Dr. Orhan DAĞLIOĞLU

1996

1999

Taze ve belli sürelerde soğukta muhafaza edilen sütten yapılan kaşar peynirlerinde olgunlaşma periyodu boyunca meydana gelen mikrobiyolojik, biyolojik, fiziksel, kimyasal  ve biyokimyasal değerlerin belirlenmesi ve bu sütten yapılan kaşar peynir potasyum sorbat ile muhafaza edilmesi

TÜBAP-113

Prof.Dr. Osman ŞİMŞEK

1996

1998

Koyun sütünün mikrobiyolojik kalitesinin peynir kalitesine etkisi üzerinde bir araştırma.

TÜBAP-92

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ

1995

1997