Gıda Mühendisliği

Projenin Adı

Proje Türü

Proje Yürütücüsü

Bütçe  (TL)

Tarih

Xanthomonas campestris kullanılarak pirinç kepeğinden ksantan gam üretimi

TÜBİTAK

Prof.Dr. Muhammet  ARICI

49,088  

2007-2009

Farklı hammaddelerden  Monascus purpureus kullanılarak doğal gıda renklendirici üretim olanakları

TÜBİTK-

TOVAG-

1070210

Yrd.Doç.Dr. Tuncay GÜMÜŞ

102,000  

2007-2009

Gezici  Bilim Merkezi

TÜBİTAK

Arş. Gör. H.Murat Velioğlu

116,300  

2007-2009

Hardaliyeden laktik asit bakterilerinin izolasyonu tanımlanması, teknolojik ve probiyotik özelliklerinin belirlenmesi

TÜBİTAK-

110 O 018

Prof.Dr. Muhammet  ARICI

24,951  

2010-2011

Xanthomonas campestris kullanılarak peynir altı suyundan xanthan gam üretimi

DPT

Doç.Dr. Muhammet  ARICI

62,585  

2003-2006

Bazı Üzüm Çeşierinin Üzüm Suyuna Uygunluk Derecelerinin Belirlenmesi

TAGEM/GY

Mehmet GÜLCÜ 

37,500  

2006-2009

Farklı Muhafaza Yöntemlerinin AsmaYapraklarının Kimyasal, Mikrobiyolojik Ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

TAGEM/GY

Mehmet GÜLCÜ 

35,850  

2009-2010

Üzüm Cibresinin Bazı Kalite Değerleri Üzerine Farklı Kurutma Yöntemlerinin Etkisi

TAGEM/GY

Dr. Levent Taşeri

37,340  

2012-

Koyun sütünün mikrobiyolojik kalitesinin peynir kalitesine etkisi üzerinde bir araştırma.

TÜBAP-92

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ

150

1995-1997

Kahvaltılık margarin üretiminde hidrojenasyon işlemiyle yağların bileşiminde meydana gelen değişmeler

TÜBAP-101

Yrd.Doç.Dr. Mehmet ALPASLAN

139  

1995-2002

Taze ve belli sürelerde soğukta muhafaza edilen sütten yapılan kaşar peynirlerinde olgunlaşma periyodu boyunca meydana gelen mikrobiyolojik, biyolojik, fiziksel, kimyasal  ve biyokimyasal değerlerin belirlenmesi ve bu sütten yapılan kaşar peynir potasyum sorbat ile muhafaza edilmesi

TÜBAP-113

Prof.Dr. Osman ŞİMŞEK

349  

1996-1998

Trakya Bölgesi’nde faaliyet gösteren un değirmenlerinde kullanılan buğday ve ürünlerinde aflatoksin(B1, B2, C1, C2) aranması üzerine bir araştırma

TÜBAP

-144

Doç.Dr. Orhan DAĞLIOĞLU

150  

1996-1999

Dondurularak muhafaza edilmiş bazı sebze çeşierinin kalitesi üzerine önişleme ve depolama sıcaklıklarının etkisi üzerine bir araştırma

TÜBAP

-171

Prof.Dr. Mehmet DEMİRCİ

400  

1997-2000

Çiğ süt ve çiğ sütten yapılan beyaz peynirlerde

Esherichia coli 0157:H7 aranması

TÜBAP-209

Yrd.Doç.Dr. Ömer ÖKSÜZ

1000  

1998-2000

Tanelenerek dondurulmuş ve konserve edilmiş taı mısırların kalite ve raf ömrü üzerine haşlama,depolama sıcaklığı, dolgu sıvısı konsantrasyonunun etkisi

TÜBAP-214

Yrd.Doç.Dr. Figen DAĞLIOĞLU

621  

1998-2004

Hardaliye üretimi ve mikroflorası üzerine araştırmalar

TÜBAP-218

Doç.Dr. Muhammet  ARICI

1078  

1999-2001

Değişik aminoasier ve sodyum format ilavesiyle hazırlanan yoğurarın bazı fiziko-kimyasal, mikrobiyolojik ve aromatik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma

TÜBAP-254

Doç.Dr. Şefik KURULTAY

1000  

1999-2002

Beyaz peynir üretiminde nitrat kullanımının peynirin mikrobiyolojik özelliklerine etkisi ve olgunlaşma sürecinde nitrite dönüşümü üzerine bir araştırma

TÜBAP-278

Prof.Dr. Osman ŞİMŞEK

1000  

1999-2002

Probiyotik laktik asit bakterilerinin süt ürünlerinde kültür olarak kullanıma hazır imkânları üzerine bir araştırma

TÜBAP-280

Yrd.Doç.Dr. Bilal BİLGİN

999  

1999-2002

Tarhana fermantasyonu ve çeşii kurutma metodlarının bazı patojen bakteriler üzerine etkisi

TÜBAP-328

Doç.Dr. Orhan DAĞLIOĞLU

1700  

2000-2002

Meyve ve meyve sularında patulin varlığı üzerine araştırmalar

TÜBAP-348

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ

1700  

2000-2002

Probiyotik bakterilerin çilekli dondurmanın kalitesi üzerine etkileri

TÜBAP-363

Yrd.Doç.Dr. Ömer ÖKSÜZ

1688  

2000-2002

Esherichia coli 0157:H7’in Tekirdağ köftesi üretim depolama ve pişirme aşamalarındaki durumu

TÜBAP-366

Yrd.Doç.Dr. İsmail YILMAZ

1700  

2000-2002

Farklı bakteri kültürlerinin beyaz peynir yapımına uygunluğunun ve biyojen amin oluşturma riskinin belirlenmesi üzerine bir araştırma

TÜBAP-366

Prof.Dr. Osman ŞİMŞEK

3747  

2001-2004

Bazı ekmeklik buğday çeşierinin gluten proteini fraksiyonlarının kapiler elektoforez (CE) ile belirlenmesi ve protein fraksiyonları ile kalite kriterleri arasındaki ilişkilerin saptanması üzerine bir araştırma

TÜBAP-418

Doç.Dr. Orhan DAĞLIOĞLU

2500  

2001-2002

Arpa malt birada okratoksin-A(OTA) varlığı ve OTA’nın bira üretimi sırasında maya tarafından parçalanması üzerine araştırma

TÜBAP-458

Prof.Dr. Mehmet DEMİRCİ

2500  

2001-2003

Ham ayçiçeği yağı kalitesine ekstraksiyon  metodlarının ve depolama sürecinin etkilerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma

TÜBAP-465

Yrd.Doç.Dr. Murat TAŞAN

35,293  

2002-2004

Mısır ve mısır ürünlerinde fumonisin varlığı, bebek fekesinden izole edilmiş lactobacillusların fumonisin B1’i parçalaması

TÜBAP-467

Doç. Dr. Muhammet  ARICI

3850  

2002-2004

Değişik ekim ve hasat dönemlerinin aspir (Carthamus tintorius L.) yağının bazı fiziksel,kimyasal ve oksidatif özellikleri üzerine etkileri

TÜBAP-479

Prof.Dr. Mehmet DEMİRCİ

16,998  

2002-2005

Rafine bitkisel sıvı yağlarda trans yağ asierinin belirlenmesi üzerine bir araştırma

TÜBAP-484

Yrd.Doç.Dr. Murat TAŞAN

5032  

2002-2005

Tekirdağ peynir helvası (Höşmerim) yapımında eritme tuzu kullanım olanaklarının araştırılması

TÜBAP-485

Doç.Dr. Şefik KURULTAY

1877  

2002-2005

Sığır karkaslarının mikrobiyolojik swab yöntemiyle belirlenmesi

TÜBAP-509

Yrd.Doç.Dr. İsmail YILMAZ

3505  

2003-2006

Xanthomonas campetris kullanılarak peyniraltı suyundan ksantan gam üretimi

TÜBAP-535

Doç. Dr. Muhammet  ARICI

87,500  

2003-2006

Trakya Bölgesinde üretilen inek süerinde aflatoksin M (AFM) varlığı

TÜBAP-618

Prof.Dr. Mehmet DEMİRCİ

21,580  

2004-2006

Sofralık fermente zeytinlerde mikotoksin varlığı ve zeytinlerde bazı mikotoksijenik küflerin farklı sıcaklıklarda mikotosin üretimi üzerine araştırmalar

TÜBAP-623

Doç. Dr. Muhammet  ARICI

151,895  

2004-2007

Sütteki tetrasiklin, streptomisin ve sulfamezathin kalıntılarının ısıl işlem etkisiyle ve depolama sürecinde değişimi

TÜBAP-657

Prof.Dr. Osman ŞİMŞEK

4540  

2005-2006

Farklı oranlarda manda-inek sütü karışımı kullanımının mozeralla tipi peynirinin fiziko-kimyasal özellikleri ve aroma profiline etkileri

NKUBAP

Prof.Dr. Mehmet DEMİRCİ

4000  

2008-2010

Çeşii tıbbi bitkilerin meyve kurutmada antifungal koruyucu olarak kullanım olanakları

NKUBAP

Prof.Dr. Orhan DAĞLIOĞLU

3915  

2008-

Sıvı besiyerinde Monascus purpureus’un kırmızı pigment ve sitrinin üretimine ortam koşullarının ve besiyeri bileşiminin etkisi, pigment üretiminin yapay sinir ağları kullanılarak optimizasyonu

NKUBAP

Prof.Dr. Osman ŞİMŞEK

3997  

2009-2012

Görüntü işleme teknolojisi ve yapay sinir ağlarının gıda ürünlerinde bazı kalite özelliklerinin belirlenmesinde kullanılması

NKUBAP

Prof.Dr. Şefik KURULTAY

3915  

2009-2010

Çölyak hastalarına yönelik şerbei taı üretim olanakları

NKUBAP

Yrd. Doç. Dr. Tuncay GÜMÜŞ

4000  

2009-

Transglutaminaz ilave edilerek üretilen piliç burgerlerin kalite özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma

NKUBAP

Yrd.Doç.Dr. İsmail YILMAZ

4000  

2009-2012

Farklı formülasyonlarda üretilen bebek mamalarının bileşimi, bazı mikrobiyolojik özellikleri ve Enterobacter sakazakii varlığının belirlenmesi

NKUBAP

Prof. Dr. Muhammet  ARICI

1971  

2009-2010

Tomas peynirinin bazı özelliklerinin belirlenmesi, izole edilen laktik asit bakterilerinin moleküler yöntemlerle tanımlanması ve küflerin izole edilmesi

NKUBAP

Yrd. Doç. Dr. Fatma ÇOŞKUN

1997  

2010-2012

Ülkemizde piyasada satışa sunulan çeşii çikolata ürünlerinde trans yağ asierinin belirlenmesi

NKUBAP

Yrd. Doç. Dr.Ümit GEÇGEL

2000  

2010-2010

Işınlanma işlemi uygulanmış ayçiçeği ve kolza (kanola) tohumlarının yağ kalitesi özelliklerinin belirlenmesi

NKUBAP

Yrd. Doç. Dr.Ümit GEÇGEL

2000  

2010-2012

Fonksiyonel yenilebilir filmlerin geliştirilmesi ve margarine uygulanması

NKUBAP

Doç. Dr. Ömer ÖKSÜZ

3998  

2011-

Geleneksel küflü peynirlerden izole edilen küflerin morfolojik ve moleküler karaterizasyonu, bu izoarda küflü peynir üretimi

NKUBAP

Prof. Dr. Muhammet  ARICI

3999  

2010-

Tekirdağ ili sahillerinde avlanan su ürünlerinde ağır metal içeriklerinin belirlenmesi

NKUBAP

Prof.Dr. Mehmet DEMİRCİ

1600  

2011-2013