Gıda Mühendisliği Bölümü Kalite Elçileri

Arş. Gör. Dr. LEYLA NESRİN KAHYAOĞLU