Gıda Mühendisliği

Başvuru dönemi

Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, önbaşvurularnı Namık Kemal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü web sayfasında (http://uiok.nku.edu.tr/ogrenim-basvuru) ilan edilen tarihler arasında yapacaktır. Başvurular, Rektörlük Erasmus Ofisine başvuru evraklarının elden teslimi yoluyla alınmaktadır.

Seçilen öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılında programdan yararlanacaklardır.
 

Başvuru Kriterleri

* T.C. Vatandaşı olmak ya da başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Namık Kemal Üniversitesi'nde kayıtlı öğrenci olmak

* Namık Kemal Üniversitesi öğrencisi olmak (Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden yararlanamazlar; ancak bir sonraki yıl programdan yararlanmak üzere başvuruda bulunabilirler)

* Ön lisans ve lisans için en az 2,30/4 ya da 60,33/100; yüksek lisans için 2,50/4 ya da 65/100; doktora veya tıpta ihtisas için en az 3,00/4 ya da 76,66/100 akademik ortalamaya sahip olmak

* Erasmus programından faydalanan öğrenciler, hibe almaksızın programdan tekrar yararlanmak üzere başvuruda bulunabilirler.

* Disiplin cezası almış olmak veya alttan dersi olmak gibi sebepler öğrencinin Erasmus programından yararlanmasına engel değildir.
 

Başarı Değerlendirme Ölçütleri

Akademik ortalaması yeterli başvuru sahipleri yabancı dil yeterlilik sınavına alınacaklardır. Yabancı dil yeterlilik sınavı y, yeri ve zamanı Erasmus ofisi tarafından web sayfası yoluyla duyurulacaktır. Daha önce hazırlık sınıfı okumuş olan öğrencilerin de yapılacak yabancı dil yeterlilik sınavına girmeleri zorunludur (Son 2 yıl içinde ÜDS, KPDS, CEF, FCE, CPE, TOEFL, IELTS, ALTE ve CAE gibi sınavlara girmiş olanlar, dilerlerse Erasmus yabancı dil sınavına girmeyerek bu sınavlara ait puanlarını kullanabilirler. Bu durumda sınav sonuç belgelerinin diğer başvuru belgeleriyle birlikte Erasmus ofisine teslim edilmesi gerekmektedir.)

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında, Avrupa Ortak Dil Seviyelerine göre en az B1 (65/100) düzeyini sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sınava girenler arasındaki puan sıralaması aşağıdaki ölçütlere göre yapılır:

Akademik ortalamanın %50 si + Yabancı Dil Yeterlilik Puanının %50'si = Toplam Sıralama Puanı


Önbaşvuru için gerekli form ve belgeler

- Önbaşvuru Formu (fotoğraflı ve orjinal imzalı tek nüsha hazırlanır)

- İngilizce CV Formatı (tek nüsha hazırlanır)

- Niyet Mektubu (metin halinde 1 sayfa hazırlanır – Niyet mektubunda dikkat edilmesi gereken hususlar)

- İngilizce Transkript (Bağlı olunan fakülte/enstitü/yüksekokul öğrenci işleri biriminden alınır - 2 adet)

- Kimlik Fotokopisi (1 nüsha)

Belirtilen form ve belgelerin,  son başvuru tarihi  mesai bitimine (17:30) kadar kadar Rektörlük Erasmus Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Daha fazla bilgi edinmek için Rektörlük Erasmus ofisi tel: 0 282 250 11 13  e-posta: nku.erasmus@gmail.com