Gıda Mühendisliği
 

Gıda Kimyası

 

Yazar: Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ                                                

Temmuz 2014. 7. Baskı

ISBN: 975-97146-2-0

296 Sayfa

 

 

Beslenme

 

Yazar: Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ

Ekim 2014

7. Baskı

ISBN: 975-97146-4-2

384 Sayfa

 

3. Uluslararası Adriatik'ten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyum Kitabı

The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”

 

Sarajevo, Bosna Hersek 2015

ISBN: 978-605-4265-37-4

667 Sayfa

 

2. Uluslararası Adriatik'ten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyum Kitabı 

The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”

 

Struga, Makedonya 2013

ISBN: 978-605-4265-25-1

660 Sayfa

 

1. Uluslararası Adriatik'ten Kafkaslar'a Geleneksel Gıdalar Sempozyum Kitabı

 

Tekirdağ, Türkiye 2010

ISBN: 978-605-4265-02-2

1092 Sayfa

 

Süt ve Süt Ürünlerinin Kalite Kontrolü

 

Ağustos, 2010.  1. Baskı

ISBN: 978-975-06-0747-9

 

Soru ve Cevaplarıyla Süt Mikrobiyolojisi

 

Richard Ellner

Çevirenler: Prof. Dr. Mehmet Demiri, Prof. Dr. Muhammet Arıcı

Tekirdağ, 2001

68 Sayfa

                        

 

Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri

 

Editör: Prof. Dr. Mehmet Demirci

Tekirdağ, 2000

ISBN: 975-97-146-04

595 Sayfa

 

Süt Teknolojisine Giriş

 

Yazar: Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ    

Tekirdağ, 1999

102 Sayfa

 

Süt Teknolojisine Giriş

 

Yazarı: Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ

Tekirdağ, 1999

     
 

5. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu

Geleneksel Süt Ürünleri

 

Tekirdağ, Türkiye 1998

ISBN: 975-440-278-7

425 Sayfa

 

İçme Sütü

 

Editör: Prof. Dr.Mehmet Demirci

Tekirdağ, 1998

256 Sayfa

 

3. Milli Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu: YOĞURT

 

İstanbul, Türkiye, 1994

ISBN: 975-440-198-5

429 Sayfa

 

Gıda Mevzuatımızda Aksayan Hususlar ve Çözüm Yolları Sempozyum Kitabı

 

Tekirdağ, Türkiye 1992

ISBN: 975-374-903-4

247 Sayfa

 

Memeden Mamul Maddeye SÜT

 

Süt İşleme Tekmolojisi

 

Yazarlar: Prof. Dr. Mehmet Demirci, Prof. Dr. Osman Şimşek

246 Sayfa

     
 

Süt Teknoloğunun El Kitabı

 

Yazarlar: Prof. Dr. Mehmet Demirci, Prof. Dr. Hüsnü Gündüz

191 Sayfa

 

Her Yönüyle Peynir

 

Editör: Prof. Dr. Mehmet Demirci

301 Sayfa