Gıda Mühendisliği

Akademik Personel Listesi
Dr. Öğr. Üyesi SERAP DURAKLI VELİOĞLU
(0282) 250 - 2166
svelioglu@nku.edu.tr
svelioglu.cv.nku.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi KADİR GÜRBÜZ GÜNER
(0282) 250 - 2167
kguner@nku.edu.tr
kguner.cv.nku.edu.tr