Gıda Mühendisliği

Ayrıntılı bilgi için Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü İntörn Eğitim Komisyonu Sekreteryası ile irtibat kurabilirsiniz.

 

İntörn Mühendislik Eğitimi Sekreterayası

Araş. Gör. Didem Sözeri 02822502169

Araş. Gör. Deniz Damla Altan Kamer 02822502168

Araş. Gör. Dr. Suzan Uzun 02822502077

Doç. Dr. İbrahim Palabıyık 02822502117

Prof. Dr. Ümit Geçgel 02822502164

 

gidamuh@nku.edu.tr