Gıda Mühendisliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziraat Fakültesi İntörn Mühendislik Eğitim Koordinatörü 

 
Prof.Dr. Murat Taşan - (Dekan Yardımcısı)
 
 

İntörn Mühendislik Eğitim Danışmanları

Prof. Dr. Orhan Dağlıoğlu

Prof. Dr. Ömer Öksüz

Prof. Dr. Tuncay Gümüş

Prof. Dr. Bilal Bilgin

Prof. Dr. Ümit Geçgel

Doç. Dr. A. Şükrü Demirci

Doç. Dr.  İbrahim Palabıyık

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Gürbüz Güner