Gıda Mühendisliği

Laboratuarlar:
Bölümümüzün;
• Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji Laboratuvarı
• Fiziksel ve Kimyasal Analiz Laboratuvarı
•Enstrumental Analiz Laboratuvarı olmak üzere 3 adet laboratuarı bulunmaktadır. Laboratuarlarımızda rutin analiz cihazlarımız haricinde, aşağıdaki listede görebileceğiniz alet ve teçhizatlar bulunmaktadır.

Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji Laboratuvarı
• HPLC Cihazı
• Santrifüj
•Fermentör
• Çalkalamalı İnkübatör
• Soğutmalı İnkübatör
• İnkübatör
• Kontrollü Kabin
• Klasik Otoklav
• Büyük Otomatik Otoklav
• Masaüstü Otomatik Otoklav
• Steril Kabin
• Mikroskoplar
• pH Metre bulunmaktadır

Fiziksel ve Kimyasal Analiz Laboratuvarı
• Gerber Santrifüj
• Yağ Ekstraksiyon Sistemi
• Kjheldal Protein Tayin Sistemi
• Çeker Ocak
• Kül Fırını
• Kurutma Fırınları
• Etüv
• Fırın
• Sedimentasyon Cihazı
• Kıyma Makinesi
• Cutter
• pH Metre bulunmaktadır

Enstrumental Analiz Laboratuvarı
• Gaz Kromotografisi
• HPLC Cihazı
• UV Spektrofotometre
• Polarimetre bulunmaktadır

 

Bölümümüzde döner sermaye kapsamında çeşitli analiz ve danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır. Bu hizmetlerle ilgili olarak önce bölüm başkanlığından güncel bilgi alınması gereklidir.

 

Yapılan analiz ve ücretlerine ulaşmak için tıklayınız.