Gıda Mühendisliği

 

 

 

Sayın İlgili,

Bilindiği gibi Gıda Mühendisi istihdam eden işletmeler, işe alacakları yeni mezun mühendislerin tecrübeli olmalarını arzu etmektedirler. Bunun için yapılması gereken, öğrencilerin mezun olmadan önce, stajdan farklı olarak, bir mühendisin sorumluluklarını üstlenmek suretiyle gıda işletmelerinde çalışmalarının sağlanmasıdır. Gıda alanında faaliyet gösteren tüm işletmeler, sektör deneyimi olmayan yeni mezun bir mühendisin işletmeye adaptasyonu için gereken sürenin optimum 3-4 ay arasında olması gerektiğini bilirler. Bu konuda öncelikle üniversitemiz, öğrencilerin ders programında ilgili değişikliklerini yaparak müfredatı uygun hale getirmiş, sonrasında ise irtibata geçilen kuruluşlar, sorunun çözümünde gerekli sorumlulukları büyük bir istekle üstlenerek intörn programının hayata geçirilmesini sağlamışlardır. Bu vesile ile İntörn Mühendislik Programına katkılarını esirgemeyen tüm firmalarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

Bu güne kadar birçok katılımcı firmayla üniversitemiz arasında anlaşmalar yapılmıştır/yapılmaktadır. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ve Paydaş firmalarla birlikte 2017-2018 ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılları bahar dönemlerinde ''İntörn Mühendislik Programı'' başarıyla gerçekleştirilmiştir. Öyle ki bu programa katılan öğrencilerimizin önemli bir kısmı intörnlük yaptığı işletmelerde işe başlamışlardır. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde İntörn Mühendislik Eğitim Programımızın 3.sünü Üniversite ve Sanayi olarak hep birlikte gerçekleştireceğiz.

Programı ilk kez duyacak taraflar için özetlemek gerekirse: İntörn mühendislik programının amacı, derslerinde başarılı olarak mezuniyet aşamasına ulaşmış öğrencilerin, mesleki farkındalıklarını ve yeterliliklerini önemli oranda artırmak, gıda mühendisliği alanında eğitime yeni bir yaklaşım getirmektir. Bu program ile Gıda Mühendisliği Bölümündeki derslerini başarı ile tamamlamış öğrencilerin gıda sektöründe iş deneyimi kazanmaları, sektörde istenilen niteliklere sahip olarak mezun olmaları ve ayrıca gıda üretimi alanında faaliyet gösteren kuruluşları yakından tanımaları sağlanmış olacaktır. İntörn mühendisler teorik-pratik eğitimlerini ve Üniversitemizdeki tüm derslerini başarıyla tamamlamış, mezuniyet şartlarını yerine getirmiş öğrencilerdir.

İntörn mühendis, son öğretim dönemini gıda sektöründeki bir kuruluşta “Mühendis” yetkisiyle 4 ay çalışarak geçirecek adaydır. Bu nedenle, intörn mühendislik programı staj uygulaması olmayıp, bu uygulamanın çok ötesinde mezun aşamasına gelmiş öğrencileri meslek hayatına hazırlayan en son aşama olarak tanımlanmaktadır.

İntörn mühendislik programı, ilgili uygulama ve esasları içeren “Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü İntörn Mühendislik Eğitimi Yönergesi’ne göre yürütülmektedir. Programın uygulamasında öncelikle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile Gıda Kuruluşu arasında “İntörn Mühendislik Eğitimi Protokolü” imzalanmaktadır. Ayrıca, intörn mühendislik eğitimi esasları ve tarafların yükümlülüklerine ilişkin sözleşme ile üniversite, gıda kuruluşu ve intörn mühendis arasındaki yükümlülükler imza altına alınmaktadır.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, intörn mühendislerini 5510 sayılı Kanun gereği İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına karşı sigortalamaktadır. Bu konuda gıda kuruluşlarının bir yükümlülüğü yoktur.

İntörn Programı, bu yıl Üniversitemiz akademik takviminde yer alan tarihler arasında (3 Şubat 2020-22 Mayıs 2020) kesintisiz olarak 16 haftalık (80 gün/4 ay) bir süre ile uygulanacaktır.

İntörn mühendislik programı, üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesine ve daha nitelikli Gıda Mühendislerinin yetiştirilmesine önemli katkılar sağlamıştır. Bu programa dahil olmak için, Kurum/Kuruluş/Firmanızın talep edeceği intörn mühendisler için ekte sunulan “İntörn Mühendislik Eğitimi Protokolü”nün  (iki nüsha olarak) ve “Firma İntörn Mühendis Talep Formu”nun Kurum/Kuruluş/ Firmanın imza atmaya yetkili kişisi tarafından ıslak imza ve kaşe edilmesi gerekecektir.

İntörn mühendislik eğitimine vereceğiniz destekler için şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarız.

 

Prof. Dr. Ömer ÖKSÜZ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği

Bölüm Başkanı

 

 

 

0(282)2502000
http://ziraat-gm.web.nku.edu.tr
gidamuh@nku.edu.tr

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü,
59030 Süleymanpaşa, Tekirdağ