Gıda Mühendisliği

 

Tarihçe

1982 yılından bu yana eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren bölümümüz Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi bünyesinde Tarım Ürünleri Teknolojisi adıyla kurulmuştur. Ziraat Fakültesinin kuruluşundan beri faaliyet göstermektedir. Kurucu Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. H. Hüsnü Gündüz olup görevini 1982-1988 yılları arasında yürütmüştür. Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak 1986 yılında yüksek lisans programı açılmıştır. Bölüm, 1989 yılında Gıda Bilimi ve Teknolojisi adını almıştır. Yine, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak 1990 yılında Doktora programı açılmıştır. YÖK’ün 13 Mayıs 1994 tarihli kararı ile bölümümüz Gıda Mühendisliği adını almıştır. Bölümümüz, 1995 yılında Ziraat Fakülteleri bünyesinde bulunan Gıda Mühendisliği Bölümleri arasında lisans mezunlarına, yaz döneminde gerekli fark derslerini tamamlatmak suretiyle "Gıda Mühendisi" ünvanı veren ilk bölüm olma özelliğini kazanmıştır. 1988 yılından itibaren aralıksız olarak Sayın Prof. Dr. Mehmet Demirci bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir. Bölümümüz bu süreçler içerisinde Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı ve Gıda Bilimi Anabilim Dalı olmak üzere iki anabilim dalında kadrolarını oluşturarak gelişimini sürdürmüştür. 2006 yılında, Trakya Üniversitesine bağlı iken Tekirdağ’da Namık Kemal Üniversitesi’nin kurulmasıyla bölümümüzün bünyesinde yer aldığı Ziraat Fakültesi adı geçen üniversiteye bağlanmıştır. Lisansüstü faaliyetleri ise Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak devam etmektedir.

 

1982 yılında kurulan ve ilk mezunlarını 1986 yılında vermeye başlayan bölümümüz, Trakya Üniversitesi bünyesinde 2006 yılına kadar eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmüştür. 2006 yılında Tekirdağ İlinde Namık Kemal Üniversitesinin kurulmasıyla faaliyetlerine bu üniversite bünyesinde devam etmektedir.

Gıda Mühendisliği Bölümünde dört yıllık lisans eğitim programı sonucunda Gıda Mühendisi unvanı verilmektedir. Yürütülen lisans programında dört yıllık eğitim süreci teorik ve uygulamalı derslere dayanmaktadır. İlk yıl verilen temel bilim derslerine ilave olarak sonraki yıllarda temel mühendislik dersleri, uygulamalı teknoloji, mesleki alan ve sosyal içerikli dersleri verilmektedir. Üniversitemizde şu an isteğe bağlı olarak 1 yıllık İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. Bölümde eğitim-öğretim ve araştırma çalışmaları, 2 derslik, bölüm kütüphanesi ve donanımlı 3 laboratuarda 14 öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi olmak üzere 18 akademik personel ile yürütülmektedir. Bölümümüze her yıl yaklaşık olarak 65 yeni öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Halen eğitim ve öğretimine devam eden lisans öğrenci sayımız 260 civarındadır.

Bölümümüzde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, bölüm ve üniversitemiz genelinde faaliyet gösteren Gıda topluluğu bünyesinde de çeşitli etkinlikler yürütülmektedir. Bölümümüz kuruluşundan bu zamana kadar çok sayıda sempozyum, panel, seminer ve diğer bilimsel etkinlikleri gerçekleştirmiştir. Bölümümüzde yürütülen projeler TÜBİTAK ve Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ayrıca ulusal gıda sanayii ile ortak çalışmalar yapılmaktadır. Araştırma projelerine ilave olarak sosyal içerikli bir proje olan ve TÜBİTAK destekli “Gezici Bilim Merkezi” projesi de bölümümüz araştırma görevlileri tarafından yürütülmüş ve bazı öğretim üyelerimizde danışman olarak görev yapmışlardır. Gıda Mühendisliği Bölümü olarak ulusal gıda sanayiinin ihtiyaç duyduğu çeşitli alanlarda analiz, rapor ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Bölümümüzde lisansüstü faaliyetler 1988 yılında başlamış olup halen yüksek lisans ve doktora eğitim ve öğretim uygulamaları Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı programı çerçevesinde yürütülmektedir. Gıda Mühendisliği Bölümünün yetiştirdiği Gıda Mühendisleri ulusal gıda sanayiinin tüm alanlarında ve çeşitli kamu kuruluşlarında, gıda üretimlerinin planlanması ve proses tasarımında, işlenmesi, kalite kontrolü alanlarında görev almakta olup gıda sanayiinin gelişmesi ve sorunların çözümüne yardımcı olma konusunda katkıda bulunmaktadırlar